Výroba a prodej palivového dřeva

Dodáváme na trh palivové dřevo, které pochází z obnovy krajiny. Jedná se o stromy, které jsou v krajině nahrazovány novou výsadbou.

  • Druhovou skladbu dodávaného tvrdého dřeva převážně tvoří javor, jasan, třešeň.
  • Měkké dřevo je zastoupeno převážně lípou a olší
  • Jehličnaté dřevo obsahuje z větší části smrk
  • Palivové dřevo prodáváme naštípané a krácené na základní délku 33 cm.
  • Dle objednávky lze krátit na 25, popřípadě 50 cm.

Způsob distribuce k zákazníkovi je přeprava ve sklápěcím přívěsu nebo vleku volně ložené, (tj od 1- 10 m3) popřípadě osobní prodej do vlastního dopravního prostředku.

Na základě objednávky lze připravit dřevo volně sypané do big-bagů.

Cena palivového dřeva - prodej od 1.1.2019

Vrbové a Smrkové dřevo máme VYPRODANÉ!

Kategorie tvrdosti Označení cena bez DPH cena s DPH
A vrba 480 Kč 552 Kč
B listnaté měkké 710 Kč 817 Kč
C jehličnaté 735 Kč 845 Kč
D listnaté tvrdé 925 Kč 1 064 Kč
DB bříza 865 Kč 995 Kč
S štěpy - třísky z různého dřeva 304 Kč 350 Kč
V výmět - nestandard dřevo mix (tvrdé, měkké) 630 Kč 725 Kč
Doprava / km množství 1 - 10 m3 prms 9,90 Kč 12 Kč

Uvedené ceny jsou za 1 PRMS (prostorový metr sypaný). Standardní délka štípaného dřeva je 33 cm. Ostatní rozměry 25 cm a 50 cm na objednávku.

Dřevo skladujeme v suchu pod střechou a je tak vhodné K OKAMŽITÉMU TOPENÍ!

Máte zájem o palivové dřevo zavolejte nám  605 802 558