Agropark servis s.r.o. - projekty, výsadba a údržba zeleně

Zajišťujeme kompletní servis pro zákazníky v oblasti vegetačních úprav jak na zemi, tak i na střechách budov.

Údržba zeleně
 

Od vytvoření návrhu a projektu s osazovacím plánem, spolu s položkovým rozpočtem, dodáním rostlin, terénními úpravami společně s výsadbou, založením travní plochy, následné a rozvojové péče, sečení travních ploch i zanedbaných ruderálních porostů.

Pro obce provádíme inventarizaci a údržbu stromů, dendrologický průzkum dřevin s popisem aktuálního stavu a určením pěstebních opatření dle časového harmonogramu. Zároveň s tímto zajišťujeme odborný řez dřevin, popřípadě bezpečnostní vazby certifikovaným arboristou, jak stromolezeckou technikou, tak i za použití vysokozdvižné plošiny. Dále provádíme rizikové kácení dřevin.

Veškeré práce uzpůsobujeme individuálním přáním a požadavkům našich zákazníků a jejich projektům. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, přičemž klademe maximální péči a důraz na kvalitu a spokojenost zákazníka.