Hydroosev, aquaosev

Hydroosev, aquaosev je technologie zajišťující snadný, rychlý a účinný způsob založení vegetace na plochách k tomu určených (od roviny až po strmé svahy), pomocí nástřiku směsi složené z osiva, fixátoru a mulče, popřípadě dalších přísad zlepšujících vlastnosti založeného travního porostu. Téměř po aplikaci vzniká protierozní ochrana, která je postupně posilována se zapojením porostu.

  • Zařízení pro aplikaci hydroosevu, aquaosevu též umožňuje pokrytí plochy materiálem ProGanics (biotické půdní médium), jako alternativu k pokrývání těžko dostupných míst ornicí.
  • Použití, jako náhrada za ornici, kompost či jiné organické hmoty, na půdy s velmi nízkou složkou organické hmoty.

Pro Váš zájem realizovat zatravnění pomocí hydroosevu, téměř po celé České republice, jsme připraveni vypracovat návrh složení komponentů tvořících směs pro založení vegetace, společně s cenovou nabídkou.

Hydroosev, aquaosev
Hydroosev, aquaosev

Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás.