Návrhy a projekční činnost - zahradní architekt

Sadovnická projekce pro veřejné plochy, parky, průmyslové objekty, doprovodnou zeleň, volnočasové areály apod., projekční činnosti zahradní a krajinářské.

Zajišťujeme vypracování návrhu s cenovou nabídkou, zhotovení realizačního projektu s osazovacím plánem a druhotným seznamem rostlin, doprovázeným položkovým rozpočtem a návodem na údržbu realizované výsadby.

Provádíme:

  • pasportizace dřevin a ostatní zeleně,
  • dendrologický průzkum,
  • inventarizaci dřevin, veřejné zeleně i krajinné zeleně,
  • kontrolu a zajištění bezpečnosti stromů,
  • návrh pěstebních opatření v souladu se standardy AOPK,
  • koncepce výsadby,
  • ošetřování a kácení.
Návrhy a projekční činnost

Dále nabízíme studie proveditelnosti regenerace zeleně veřejných a komerčních ploch.
Každá obec a vlastník by měli vědět, na jakých plochách veřejné zeleně musí údržbu provádět a v jakém rozsahu.

Naši inženýři Vám poskytnou odborné poradenství v oboru.

Návrhy a projekční činnost
Návrhy a projekční činnost

Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás.