Údržba zeleně a vegetačních ploch

Provádíme celoroční údržbu zeleně, ale i ostatních ploch, jako jsou cesty, chodníky, zpevněné plochy apod.

Travní plochy

U travních ploch nabízíme kompletní péči, tj. vertikutace, aerifikace, pískování, hnojení, vápnění, utužení povrchu, selektivní postřik plevelů, sečení.

Výsadbové záhony

Doplnění mulče, zdravotní, výchovný či redukční řez dřevin, hnojení, regenerace dřevin, pletí, postřik proti škůdcům a plevelům, odstranění odkvetlých květenství rostlin.

Údržba zeleně a vegetačních ploch

Údržba stromů

Ošetření stromů zdravotním, bezpečnostním, výchovným a redukčním řezem dřevin, prováděný stromolezeckou technikou, ale i z vysokozdvižné plošiny.

Dále zřízení bezpečnostních a stabilizačních vazeb stromů.

Provádíme odstranění náletových dřevin, štěpkování, kácení stromů i rizikové, frézování pařezů.

Na tyto činnosti mají naši pracovníci certifikáty, opravňující je k bezpečnému a odbornému vykonávání těchto prací.

Údržba zeleně a vegetačních ploch
Údržba zeleně a vegetačních ploch

Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás.