Sečení trávy a ruderálních porostů

Provádíme sečení krajnic a příkopů komunikací, cest, stezek, lesních cest, vodních toků apod.

Dále porvádíme:

  • ruční sečení a ožínání překážek,
  • pravidelné i jednorázové kosení trávy, ruderálního porostu, zanedbaných ploch,
  • sečení parků, polních cest, cyklostezek, krajinářských celků, biokoridorů, břehů a hrází, hlavních odvodňovacích zařízení, křižovatek, dálnic, hřbitovů a svahů,
  • sečení velkých ploch, firemních areálů, pozemních fotovoltaických elektráren, železničních náspů, mokřin, luk, horských a neudržovaných pozemků profesionální cepovou i rotační mulčovací technikou.
Sečení trávy

Pro tuto činnost naše firma vlastní strojní vybavení odpovídající technickou konstrukcí určující tyto stroje pro konkrétní podmínky a požadavky na kvalitu posečené plochy.

Sečení trávy
Sečení trávy

Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás.