Zakládání travních ploch a výsadba

Provádíme výsadbu stromů, keřů, trvalek, travin, cibulovin, letniček apod.

Realizujeme:

  • zakládání travních ploch výsevem i pokládkou travních koberců (zakládání květnatých luk),
  • realizace záhonů (např. trvalkových spolu s výsadbou cibulovin), zakládání alejí a živých plotů,
  • zakládání biocenter, biokoridorů, parků, obecních a komerčních vegetačních ploch,
  • uliční zeleň, protihlukové a prachové clony,
  • regeneraci vegetačních ploch,
  • střešní zahrady, pokládku rozchodníkového koberce.
Zakládání travních ploch a výsadba

Výrábíme a dodáváme pěstební substráty pro vlastní činnost.

Všechny práce jsou realizovány pod odborným dohledem zahradnických inženýrů.
Pro účely vegetačních úprav vlastníme komunální stroje, které nám umožňují profesionální zpracování a přípravu půdy pro založení záhonů před výsadbou a připravení malých i velkých ploch určených k zatravnění.

Zakládání travních ploch a výsadba
Zakládání travních ploch a výsadba

Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás.